news-details
Ekonomija

Na Mamuli do sada završeni pripremni radovi većeg obima

Iz Skupštine Crne Gore. saopšteno je da je odgođena III sjednica Odbora za praćenje realizacije Odluke o davanju u dugoročni zakup lokaliteta ostrvo Lastavica sa tvrđavom „Mamula“ i Odluke o prihvatanju Aneksa broj 1 Ugovora o zakupu hotela „Kraljičina plaža“ u Budvi.

Odbor je trebalo da razmatra zaključke u vezi sa Izvještajem o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po Ugovoru o dugoročnom zakupu lokaliteta ostrvo Lastavica sa tvrđavom ,,Mamula” za 2017. i 2018. godinu.

Vlada je još 26. marta ove godine usvojila Izvještaj o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu ugovora o zakupu lokaliteta ostrva Lastavica sa tvrđavom Mamula za prošlu godinu. On je dostavljen predsjedniku Skupštine Crne Gore Ivanu Brajoviću.

Prema tom dokumentu, do kraja prošle godine u taj projekat je uloženo 6,2 miliona eura, a u ovoj godini planirana ulaganja su 5,1 milion. Već u sljedećoj 6,4 miliona eura. Isplaćena je i godišnja fiksna zakupnina od 47.700 eura.

– Do kraja juna očekuje se završetak betonsko armiračkih radova uz konstataciju da se paralelno odvijaju konzervatorski radovi. U prvom kvartalu trebalo je da budu podizvođači i dobavljači za kompletnu hotelsku opremu, vanjsku rasvjetu, bazene, u drugom kvartalu počinju aktivnosti za pripremu memorijalne sobe u saradnji sa relevantnim institucijama. U zavisnosti od dinamike završetka radova na izgradnji 10 kV voda od TS 35/10 Klinci očekuje se i polaganje kabla do Arze sa odabranim izvođačem. Polaganje kabla vrijedno je pola miliona eura- piše u Izvještaju.

Adaptacija i proširenje pristaništa na Mirištu odloženo je za 24 mjeseca, u što će biti uloženo 160.000 eura. Kako se navodi, zakupac je bio stava da proces pripreme novog pristaništa na kopnu treba sinhronizovati sa završetkom radova na ostrvu kako bi se izbjegla situacija da novo pristanište na kopnu bude korišćeno za transport mehanizacije i materijala u fazi izgradnje na ostrvu.

-Do sada su završeni pripremni radovi većeg obima – čišćenje rastinja, uklanjanje, selekcija i numerisanje postojećih struktura, zemljani radovi na centralnom platou. Građevinski otpad privremeno je deponovan i drobljen na ostrvu, kako bi se upotrijebio u fazi izgradnje čime će biti ispunjen cilj upotrebe autohtonog materijala. Konzervatorske intervencije na sanaciji i restauraciji objekta izvode se ručno-navodi se u Izvjrštaju.

Osim toga završeni su radovi na uzornoj sobi, glavni projekat je revidovan uz sve neophodne saglasnoti. Došlo je do manjeg odstupanja u broju projektovanih ležaja ( 68 ), a projektom je predviđena dvostruko manja bruto razvijena građevinska površina nego što je bilo planirano UT uslovima.

Projekat je ranije dobio saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara, angažovan je glavni izvođač radova Mamula construction. Stručni nadzor obavlja Centar za arhitekturu i urbanizam iz Podgorice. Glavni podizvođač je belgijski Besix DSD, a zatim Bokagradnja iz Tivta, Omorika Montenegro Herceg Novi, Krušo niskogradnja Herceg Novi, Telemont Podgorica, ETG inženjering iz Podgorice i drugi.

Završen je glavni projekat trafostanice na ostrvu, projekat i revizija za polaganje kabla od Arze do ostrva i angažovana specijalistička firma za izvođenje konzervatorskih radova.

Ugovor o zakupu Lastavice na 45 godina između Vlade i Orascom development holdinga AG zaključen je 23.februara 2015.  Investiciona obaveza zakupca je 15 miliona eura. Predviđena je rekonstrukcija tvrđave u hotel muzejskog karaktera sa 23 sobe, 4 ugostiteljska objekta, spomen sobom za posjetioce, recepcijom, spa centrom, pristaništem, kaskadama sa recikliranom vodom, klubom za vodene sportove, centralizovanom kuhinjom i infrastrukturnim objektima i drugi prateći sadržaji.

Programom je predviđeno da će 200 radnih mjesta biti direktno i indirektno otvoreno tokom izgradnje rizorta i rada hotela, te da će projekat tokom prvih deset godina donijeti 7,5 miliona kombinovanih prihoda, ne računajući zakupninu.

*Fotografija:  Art Taranenko,FB stranica Mamula